Nummer 23 - december 2015
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Projecten

Eerste APC werkconferentie langs een landelijk huisartsgeneeskundig thema: spoedeisende zorg

De landelijke APC werkconferenties worden sinds 2010 twee keer per jaar georganiseerd. De coördinatoren  APC en andere belangstellenden van alle instituten (docenten, aios en opleiders) gaan met elkaar in gesprek over de integratie van patiëntgerichte communicatie en medische inhoud tijdens de huisartsopleiding. Deze werkconferenties hebben geresulteerd in het Landelijke APC curriculum 2014 waarin deze integratie gestalte krijgt (APC in curriculum).

Werkconferentie communicatie thema Spoedzorg
Op 27 november 2015 vond de 12e landelijke APC werkconferentie plaats, waarin de communicatie spoedzorg centraal stond. Aan de hand van de kernpunten uit het Landelijk Opleidingsplan (Kernpunten opleidingsplan) en de aandachtspunten communicatie spoedzorg (Aandachtpunten Communicatie Spoedeisende zorg) is besproken wat in de praktijk, op de HAP, in de STARTclass en op het instituut geleerd kan worden. Daarbij zijn waardevolle onderwijsprogramma’s gepresenteerd en ideeën uitgewisseld.

Volgende werkconferentie op 17 juni 2016
Op vrijdag 17 juni 2016 vindt de volgende APC werkconferentie plaats over communicatie bij het thema SOLK. Voor meer informatie kun je terecht bij Angelique Timmerman (a.timmerman@maastrichtuniversity.nl)

 

Naar boven