Nummer 10 - juni 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Interview

Annelies WalterAnnelies Walter
Over het Concilium voor de Huisartsopleiding (CHO)

“De interesse van medische studenten voor het huisartsenvak hoog houden, dat vind ik een grote uitdaging.”

Annelies Walter, huisartsopleider te Hilversum, is sinds een jaar voorzitter van het Concilium voor de Huisartsopleiding (CHO). Het orgaan waar het NHG, de LHV en Huisartsopleiding Nederland samenkomen en richting geven aan de inhoud en de uitvoering van de huisartsopleiding.

CHODeuren open voor coassistenten
“Wij vinden dat meer coassistenten kennis moeten kunnen maken met het huisartsenvak. Eerstejaars geneeskundestudenten vinden ‘huisarts’ vaak een duf beroep. Uit onderzoek blijkt dat zij hun mening bijstellen na een eerste kennismaking. Als zij in een latere fase een langer coassistentschap kunnen doen in de huisartspraktijk, raken zij gemotiveerder voor het vak. Ik denk dat het belangrijk is dat wij ons dit als totale beroepsgroep realiseren en dat we de mogelijkheid gaan geven bij ons coschap te lopen.”

Eén stem, één advies
“Ik heb het altijd erg belangrijk gevonden dat de LHV en het NHG naar buiten toe een goede afstemming hebben. Binnen het CHO kan dat. We adviseren met één stem. Een concreet voorbeeld is ons advies aan de instituten om de centrale sollicitatie in te voeren. De capaciteit van de opleiding is een ander onderwerp. Er zijn zorgen of zich voldoende aios melden bij de opleidingen buiten de Randstad. Ook bespreken we de uitkomsten van de aiosenquête en of daar zaken in voor komen die belangrijk zijn om bij te stellen. Verder zijn we bezig met het project ‘Wiki Competentieprofiel en Eindtermen van de huisarts.” Hoe houd je de opleiding zo actueel mogelijk?”

Een van de eerstvolgende onderwerpen op de agenda is de invoering van het nieuwe kwaliteitssysteem voor de huisartsopleiding (GEAR). Het CHO bespreekt binnenkort of zij kunnen instemmen met dit nieuwe kwaliteitssysteem. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over GEAR en de Wiki Eindtermen.

Annelies Walter

Angela Evenhuis
Huisartsopleiding Nederland

 

Naar boven