Nummer 11 - september 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Interview

Interview: Frank Baarveld
Coördinator STARtclass

Frank_BaarveldDe cursus spoedeisende geneeskunde van Huisartsopleiding Nederland heeft een nieuwe coördinator: Frank Baarveld. Hij is huisarts, was jarenlang hoofd van de Huisartsopleiding in Groningen en deed in zijn carrière veel ervaring op met acute zorg.

Baarveld coördineert niet alleen de cursus, hij kreeg bij zijn aanstelling ook de opdracht de onderwijslijn ‘spoedzorg in de huisartsopleiding’ te ontwikkelen.

Vanwaar je interesse voor de acute zorg?
“Ik runde twintig jaar een apotheekhoudende plattelandspraktijk in de kop van Overijssel en ik werkte op de Waddeneilanden. Het ziekenhuis was ver weg en als huisarts deed je toen veel meer diensten. Daardoor had ik vaak te maken met acute zaken. Ook is er een raakvlak met mijn hobby sportgeneeskunde. Ik was twintig jaar begeleidend arts van het Nederlands IJshockeyteam en nu alweer 10 jaar clubarts bij FC Groningen. Dan moet je acuut kunnen ingrijpen: anticiperen op de situatie, wondjes hechten naast de baan, maar ook levensbedreigende zaken kom je tegen, zoals reanimaties. In dergelijke omstandigheden moet je precies weten wat te doen.”

Waarom een onderwijslijn acute zorg?
“De STARtclass is een tweeweekse cursus die aios voorbereidt op de ziekenhuisstage, maar in ons vak heb je natuurlijk óók spoedzorg. We moeten aios daar niet alleen tijdens de stages maar ook tijdens onderwijsmomenten in opleiden. We willen de bestaande cursus vertalen naar een week in jaar 1 en een week in jaar 2. In jaar 1, voorafgaand aan de eerste dienst op de post, kunnen we spoedeisende zaken aanbieden die aios voorbereiden op opleidingsmomenten op de post. In ieder geval zijn een BLS/AED cursus en kennis van de WGBO een must, maar ook onderwerpen als ‘het acuut benauwde kind’ en het ‘inrichten van de visitetas’ kunnen opgenomen worden. Vervolgens kun je ook aan het begin van jaar 3 extra aandacht besteden aan spoedzorg. Aios moeten dan opnieuw de BLS / AED cursus volgen en er zijn thema’s die acute zaken met zich meebrengen. Bijvoorbeeld spoedzorg passend bij de categorale patiëntengroepen die in de cursus Chronische zorg behandeld worden, Diabetes Mellitus, Astma/COPD en CardioVasculaire zaken."

Ordening van onderwijs
“Het competentiegebied ‘vakinhoudelijk handelen’ is te breed om zich te laten vangen in 1 onderwijslijn. Ordening van onderwijs in spoedzorg, waarbij een aantal onderwerpen repeterend in de opleiding aan bod komen, is van meerwaarde. De spoedzorg heeft voor ons als huisartsen de komende jaren zeker aandacht nodig, al is het alleen maar om ons vakgebied in relatie tot SEH-zorg vanuit de tweede lijn duidelijk te positioneren.”

Naar boven