Nummer 12 - december 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Nieuws van instituten

Verbroedering in actie

Professionaliteit, creativiteit, uitwisseling en saamhorigheid maakten de Interstavendag te Zeist tot een geslaagde dag. Met in totaal 270 deelnemers kunnen we spreken van een zeer goede opkomst. Iedere deelnemer volgde twee workshops. De workshops sloten aan bij het thema ‘Verbroedering’ en besteedden aandacht aan nieuwe ontwikkelingen.

VerbroederingTwee Utrechtse collega's zetten ’s ochtends meteen de toon door een ludiek onthaal van de gasten. Na dit warme welkom en een kopje koffie met een ‘Hernhuttertje’, startte het plenaire programma.

Dienstbaar, dankbaar en discipline
De openingstoespraak was van Monique Filippo (manager opleiding). Gevolgd door historicus en conservator van het Hernhutter Huis in Zeist, Hans van der Linde. Hij liet ons kennismaken met de drijfveren van de Broedergemeente: ‘dienstbaar, dankbaar en discipline’. Vervolgens sprak Niek de Wit, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, over de academisering en verbroedering binnen de afdeling. Hij schetste een beeld van de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde en toonde ons het professionele profiel anno 2012 met bijbehorende kansen en uitdagingen, nu en in de toekomst.

Flash mobFlash-mob
De titel van de lezing van Ron Pieters, hoofd Huisartsopleiding Utrecht luidde: ‘Kansen binnen de samenwerking van de huisartsopleiding in Nederland’. Hij gaf zijn heldere visie weer over de mogelijkheden voor een optimale samenwerking. Ron was amper uitgesproken of de gasten werden verrast door een flash-mob van de Utrechtse medewerkers, waaraan alle aanwezigen al snel enthousiast deelnamen (zie foto links).

Creatieve workshopsCreatieve workshops
Tussen de middag konden de gasten kiezen uit vier creatieve workshops: tapas maken, theatersport, zang en schilderen. Tijdens de feestelijke afsluiting kon iedereen genieten van de verschillende creaties uit deze workshops. Ook werd het hoofd van de opleiding, Ron Pieters, in het zonnetje gezet door de muzikale talenten van verschillende medewerkers.

Inspirerende dag
Met de enthousiaste inzet van alle gasten tijdens deze inspirerende Interstavendag hebben wij ‘verbroedering' in actie gezien! We hoorden veel mooie ideeën en wisselden kennis en ervaringen met elkaar uit. We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde dag!

Monique Filippo en Tecla Wolf
Huisartsopleiding Utrecht
Naar boven