Nummer 14 - juni 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Interview

Marcel Reinders
Toetsen zet aan tot leren

Marcel ReindersIn 2010 begon hij als Beleidsmedewerker Onderwijs en Toetsing bij Huisartsopleiding Nederland. Sinds april is hij Projectleider toetsing en daarmee de opvolger van Paul Ram. In dit interview vertelt Marcel Reinders over de afdeling toetsing van Huisartsopleiding Nederland,  op stapel zijnde ontwikkelingen en zijn filosofie op toetsing.

Wat doet de afdeling toetsing?
“We zijn bekend geworden met de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets). Tegenwoordig ontwikkelen we veel meer toetsen. Ook buigen we ons over het toetsprogramma van de opleidingen en hoe we niet alleen kennis, maar ook het feitelijk handelen van een aios kunnen vastleggen. Daar maakten we het Toetsprotocol en het Toetsplan voor. Dit protocol proberen we landelijk uniform uit te voeren. Dat is ook fair ten opzichte van de aios. Ongeacht waar je opgeleid wordt, je wordt op dezelfde manier beoordeeld.”

Welke belangrijke ontwikkelingen kunnen we verwachten?
“De LHK-toets is een longitudinale toets en tegenwoordig kunnen we de voortgang van de kennisontwikkeling heel mooi grafisch weergeven. We hopen dat dit het voor de aios makkelijker maakt om hun leerdoelen te formuleren en te behalen. Dat gaan we verder uitrollen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de invoering van het E-portfolio bij vier instituten (Nijmegen, Maastricht, Rotterdam en Groningen) per 1 september. Alle aios krijgen een elektronisch portfolio. In dit portfolio zitten ook alle toetsinstrumenten en voortgangsbeslissingen. De andere vier instituten volgen in 2014.”

Wat is voor jou een belangrijke uitdaging?
“Ik wil graag per toets helder maken wat we er mee willen aantonen en wat we verwachten dat de aios met de resultaten doet. Daarmee komen we op een filosofisch punt. Toetsen is aan de ene kant bedoeld om te laten zien wat het bereikte niveau van de aios is,  heel erg belangrijk, daar moet je hele goede betrouwbare toetsen voor maken. Aan de andere kant, alle toetsen die we afnemen hebben een onderwijswaarde. Een aios bereidt zich voor op de toets en na afloop zien zij waar ze (minder) goed in zijn. De bedoeling is dat die uitslagen de aios helpen deficiënties aan te vullen door na afloop van de toets weer te gaan studeren. In het Engels heet dat ‘assessment driven learning’. In het Nederlands zou je kunnen zeggen ‘toetsen zet aan tot leren.’ Het is een middel om efficiënt je leerdoelen te bepalen.”

Naar boven