Nummer 16 - februari 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Nieuws van instituten

Roger Damoiseaux hoogleraar Huisartsgeneeskunde
 
Roger DamoiseauxDr. Roger Damoiseaux is per 1 januari 2014 door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde. Zijn leeropdracht is “onderwijs en evidence based medicine in de huisartsgeneeskunde”.

Roger Damoiseaux studeerde geneeskunde in Nijmegen, werkte een aantal jaren in de tropen en specialiseerde zich aansluitend tot huisarts. Hij promoveerde in 2000 aan de universiteit Utrecht op het proefschrift "Acute otitis media in infancy in general practice; a therapeutic and prognostic study" (promotor: Ruut de Melker), en vestigde zich aansluitend als huisarts in Hattem. 

Van 2003 tot 2007 was hij lid van de redactie van Huisarts en Wetenschap en sinds 2012 is hij sectieredacteur bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij was betrokken bij het opstellen van meerdere richtlijnen voor huisartsen alsook van multidisciplinaire richtlijnen. Vanaf 2011 is hij werkzaam bij de huisartsopleiding en vanaf 2013 als hoofd. Hij is in zijn nieuwe functie eindverantwoordelijk voor het onderwijs huisartsgeneeskunde en zal daarnaast ook zijn onderzoek op het gebied van bovenste luchtweginfecties bij kinderen (binnen het UMC Utrecht speerpuntprogramma Child Health) voortzetten.

Richten op academisering
Academisering van de huisartsopleiding is een van zijn speerpunten. Academisering is meer dan het doceren van evidence based medicine (EBM).  Het betreft ook docentprofessionalisering en de integratie van onderzoek, klinische zorg en onderwijs binnen de huisartsopleiding. Samen met de expertise van de vakgroep huisartsgeneeskunde en het UMC Utrecht Julius Centrum zijn hiervoor geweldige mogelijkheden.

Meer samenwerking met andere opleidingen UMC Utrecht
Een ander speerpunt is de verdere ontwikkeling van discipline overstijgend onderwijs. Hiervoor zal de samenwerking gezocht moeten worden met de andere specialisten opleidingen binnen het UMC Utrecht. Met dit onderwijs kan de kiem van samenwerking gelegd worden tussen huisartsen en specialisten. Die samenwerking is steeds belangrijker in de latere beroepsuitoefening van de aios.

Stevige plek in basiscurriculum
Binnen het onderwijs continuüm huisartsgeneeskunde zal hij mede zorgdragen dat het onderwijs in de huisartsgeneeskunde ook binnen het basiscurriculum een stevige basis heeft. Met de ontwikkeling van longitudinale geïntegreerde coschappen  in het nieuwe curriculum kan hiermee een grote stap gemaakt worden.

Onderzoek van onderwijs
Naast het klinisch onderzoek op het gebied van de bovenste luchtweginfecties bij kinderen gaat hij zich ook bezig houden met onderzoek van onderwijs. Momenteel loopt er al een onderzoek naar de selectie voor de huisartsopleiding. Andere onderwerpen zijn integratie van EBM in het onderwijs aan aios huisartsgeneeskunde, de ontwikkeling en evaluatie van discipline overstijgend onderwijs en de ontwikkeling en evaluatie van de longitudinale geïntegreerde coschappen.

Naar boven