Nummer 17 - juni 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Nieuws van instituten

40 jarig lustrum HOVUmc

Op 15 en 16 mei vierde de huisartsopleiding VUmc haar 40- jarig bestaan. Tijdens het Lustrum- symposium met de titel ‘Naar een toekomstbestendige huisartsopleiding’ in Noordwijk, begroette Nettie Blankenstein ruim 230 deelnemers. Het enthousiaste gezelschap bestond uit stafleden, opleiders en aios.

Lustrum_HOVUmc_1Het symposium werd ingeleid door Bart Meijman en Henriëtte vd Horst, beiden initiatiefnemers van de beweging ‘optimale zorg / dappere dokters’. Een toekomstbestendige huisartsopleiding bereidt voor op wat er van de moderne huisarts gevraagd wordt: medisch inhoudelijke expertise, communicatieve vaardigheid, bewust van de context en gericht op het realiseren van optimale liever dan maximale zorg. In de arts- patiëntcommunicatie van de afgelopen periode is terecht veel aandacht besteed aan de verheldering van de hulpvraag. Als een noodzakelijk vervolg hierop, vroegen we nu aandacht voor de gezamenlijke besluitvorming. In de ‘tweede helft’ van het consult werken de dokter en de patiënt samen aan de beslissingen over het te volgen beleid.

Lustrum_HOVUmc_2Maatschappelijke noodzaak
Met dit thema sluiten we aan bij de maatschappelijke noodzaak om de kosten voor de zorg niet onnodig uit de hand te laten lopen én honoreren we de wens van de patiënten om actief betrokken te worden bij de besluitvorming in de spreekkamer.
Samen met ruim 200 deelnemers werd in twee workshoprondes dit thema nader uitgewerkt. Daarbij passeerde een aantal ‘good practices’ de revue van efficiënte samenwerking tussen de 1e en 2e lijn. Daarnaast was aandacht voor medisch ethische dilemma’s en de gevolgen van deze ontwikkeling voor de organisatie van het werk.

Houten Been
Het HoutenBeen Theater, voor de gelegenheid versterkt door Geurt Essers en Chris Rietmeijer, vroeg op ludieke wijze aandacht voor de ‘tweede helft’ van het consult. Dit resulteerde in een serie krachtige beelden die met veel lol geconstrueerd werden. De stichtelijke woorden van Ds. Gremdaat sloten de bijeenkomst af.

License tot care
Lustrum_HOVUmc_3’s Avonds verplaatste het gezelschap zich naar een strandtent, waar zich tegen een prachtig decor een spetterend feest voltrok onder het motto “license tot care”.

Met de medewerkers van de huisartsopleiding sloten we op vrijdag het Lustrumfeest af met een gezellige strandactiviteit. We kijken terug op een geslaagd lustrum, goed voor de binding met elkaar en inspirerend voor ons als ‘leer- en werkgemeenschap’.

Harry Schleypen
Adjunct-Hoofd Huisartsopleiding VUmc

Naar boven