Nummer 2 - juli 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Voorwoord

Nieuwe ontwikkelingen

Welkom bij de tweede Nieuwsbrief van Huisartsopleiding Nederland. Ons nieuwe medium om informatie uit te wisselen met u - de hoofden en medewerkers van de instituten, de opleiders huisartsgeneeskunde, onze samenwerkingspartners. Waar de website zakelijke informatie geeft, is de nieuwsbrief journalistiek van opzet. Met een mix van onderwerpen, variërend van interviews en korte berichten tot de stand van zaken bij de diverse projecten.

De eerste nieuwsbrief is enthousiast ontvangen. De nieuwsbrief geeft de instituten en de opleiders de mogelijkheid elkaar via deze nieuwsbrief te informeren over de ontwikkelingen. De medewerkers van de instituten hebben voor deze tweede nieuwsbrief een reeks berichten aangeleverd. Inspirerend om te lezen! Hartelijk dank daarvoor.

In dit nummer besteden we veel aandacht aan de opleiders. Er is, als voorlopig sluitstuk van het programma “werving opleiders”, een map uitgegeven waarin de afspraken rond de werving van opleiders gebundeld zijn, waarin de wervingsgebieden van de instituten zijn beschreven en waarin het percentage opleiders per gemeente in beeld is gebracht. Rotterdam organiseerde de centrale opleidersdagen en dat die zeer succesvol zijn verlopen, leest u in deze nieuwsbrief. Verder is er o.a. aandacht voor de tweedaagse cursus voor opleiders verbonden aan het VUmc. Ook daar: een goede sfeer, een grote opkomst en een boeiend programma. 

In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de nieuwe voorzitter van de LHOV, Alef Rutgers, huisarts en opleider in Groningen. Hij is tevens lid van het bestuur van Huisartsopleiding Nederland. Op het moment dat u dit leest zal de opdracht gegeven zijn tot het schrijven van een nieuw registratiesysteem, de opvolger van Hagsys. De opdracht wordt gegeven door Huisartsopleiding Nederland en de SBOH. Dit nieuwe registratiesysteem wordt gecombineerd met een elektronisch portfolio. Hierin worden de adviezen van de werkgroep Nijmaas (medewerkers uit Nijmegen en Maastricht die een voorstel hebben gemaakt voor het ontwikkelen van een elektronisch portfolio) verwezenlijkt. Daarmee is een belangrijke stap gezet tot de realisatie van de doelen die in het project “Krokus” zijn geformuleerd.

Ik wens u veel leesplezier en een goede zomer toe!

Jan Muurling
directeur Huisartsopleiding Nederland

 


Naar boven