Nummer 21 - oktober 2015
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Nieuws van instituten

Nieuw hoofd huisartsopleiding LUMC:
Anneke Kramer

foto Anneke

Anneke Kramer is sinds 1 juli 2015 het nieuwe hoofd van de huisartsopleiding LUMC. Zij volgt Wouter de Ruiter op.

Onderwijs
Anneke is geen onbekende voor Huisartsopleiding Nederland. Van 1987 tot 2003 werkte ze aan de landelijke toetsontwikkeling (kennis, medische en communicatieve vaardigheden) en aan een landelijke evaluatie van de opleiding (Eva-H). In 2003 promoveerde ze in Maastricht op de kwaliteit van de huisartsopleiding, gemeten aan de resultaten op toetsen. De afgelopen 12 jaar werkte ze in Nijmegen als onderzoeker van onderwijs. Veel van haar onderzoek gaat over toetsing op de werkplek (KKB, ComBel, Selectie, APC). De laatste jaren verschuift haar aandacht naar leren op de werkplek. Belangrijke vragen zijn hoe aios leren in de praktijk, wat de rol van opleiders is, hoe hulpmiddelen en hoe formeel onderwijs, bijvoorbeeld tijdens de terugkomdag, het leren in de praktijk kan ondersteunen.

Huisarts
Behalve actief voor de huisartsopleiding, is Anneke ruim 30 jaar huisarts in Ondiep te Utrecht. Als huisarts in een zogenaamde achterstandswijk heeft ze veel expertise opgebouwd in de zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ze is nauw betrokken bij de vernieuwingen in de huisartsenzorg (ketenzorg en GEZ) en de transities in het sociale domein (met name jeugdzorg).

Leiden
In de functie van hoofd van de huisartsopleiding hoopt Anneke haar expertise als huisarts en als onderwijskundige te kunnen combineren door zowel op inhoud als op vorm een bijdrage te leveren aan de opleiding van huisartsen. De gezondheidszorg en daarmee de huisartsgeneeskunde staan voor grote veranderingen. Hoe aankomende huisartsen hierop voor te bereiden en tegelijk te zorgen voor voldoende vakbekwaamheid is een uitdaging. Het is voor haar vanzelfsprekend dat opleiders daar een belangrijke rol in spelen; maar ook de aios, die als geen ander aanvoelen wat ze nodig hebben om straks zelfstandig als huisarts te kunnen werken en bij te dragen aan de veranderingen. De huisartsopleiding is een academische opleiding. Dit uit zich zowel in aandacht voor een academische houding van aios (evidence-based handelen, kritische reflectie etc.) als in een wetenschappelijke onderbouwing van het onderwijs. Anneke zou dan ook graag zien dat er een goede verbinding is tussen de verschillende onderdelen van de afdeling (opleiding, onderzoek, studentenonderwijs) en dat onderwijsvernieuwingen wetenschappelijk worden onderbouwd. Gezien haar expertise in onderzoek van onderwijs zal zij zelf daar een actieve rol in spelen door leiding te geven aan onderzoek van onderwijs in het continuĆ¼m van de medische opleiding.

 

Naar boven