Nummer 3 - oktober 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Interview

Alef Rutgers

Opleiders en instituten in balans

Alef_RutgersOpleiders spelen een belangrijke rol in de huisartsopleiding. Aios brengen gemiddeld 80% van de tijd door in de opleidingspraktijk. “Dit betekent dat de kwaliteit van de opleiding staat of valt met de kwaliteit van het onderwijs van de opleider en de mogelijkheden binnen de praktijk.” Aldus de kersverse voorzitter van de LHOV. “Opleiders vertegenwoordigen 20 – 25% van de beroepsgroep en zij zijn niet de geringste huisartsen. Ze verstaan hun vak goed en hebben de ambitie hun kennis zorgvuldig over te dragen. In het verleden voelden opleiders zich wel eens ondergewaardeerd ten opzichte van de instituten. De oprichting van Huisartsopleiding Nederland heeft daar verandering in gebracht. Hiermee wordt recht gedaan aan de positie van de opleider en kunnen we op gelijkwaardige basis met de instituten vormgeven aan de opleiding.”

Samenwerken
Alef Rutgers is zeer tevreden over de samenwerking met de instituten. In korte tijd is veel bereikt. Het kwaliteitsbeleid komt op gang (denk bijvoorbeeld aan de landelijke invoering van het accrediteringstraject) en ook het opleiderscurriculum is volop in ontwikkeling. Naast de Starclass en de Beekbergencursus, is ook aanzet gegeven voor verdere uitwerking van een landelijk curriculum. “Het is een veel te kleine wereld om acht keer het wiel uit te vinden en met elkaar te concurreren. Cultuurverschillen zullen blijven, maar we zijn ons ook terdege bewust dat we voor de kwaliteit van de opleiding afhankelijk zijn van elkaar. Door samen te werken komen we meer met elkaar in balans en kunnen we elkaar verrijken.”

Investeren
Ondanks de successen ziet Alef Rutgers ook ruimte voor verbetering. “Wat mij betreft zijn er twee punten om in te investeren. Ten eerste de academisering van de opleidingspraktijken. Het streven is de praktijken deel te laten uitmaken van een academisch netwerk. Dit vereist goede samenwerking tussen de afdeling Huisartsgeneeskunde van de universiteit en de Huisartsopleiding. Die samenwerking is nog niet overal optimaal. Ten tweede is het van belang dat Huisartsopleiding Nederland hoort wat de opleiders beweegt. Uit onderzoek blijkt dat te weinig aandacht uitgaat naar praktijkmanagement. Ook de inbreng van een kwart van de beroepsgroep op maatschappelijk relevante onderwerpen zoals  zorgprogramma’s, is onvoldoende gewaarborgd. Als vertegenwoordiger van de opleiders zal ik mij de aankomende tijd dan ook inzetten voor een organisatie waarin opleiders volledig deelnemen, zowel perifeer als centraal.”

Alef Rutgers volgde Jos Dirven op als voorzitter van de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) op 1 juni 2010. Alef Rutgers is tevens vertegenwoordiger van de opleiders binnen het dagelijks bestuur van Huisartsopleiding Nederland.

Naar boven