Nummer 6 - juni 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Voorwoord

Uitbreiding huisartsopleiding definitief

Volgend jaar wordt een uitdagend jaar. Het is nu zeker dat het aantal opleidingsplaatsen in 2012 uitgebreid wordt van 618 naar 720. Dit maakte de minister in mei aan ons bekend. Inmiddels is de sollicitatietermijn geopend voor de huisartsopleiding die start in maart 2012.

Reden voor de groei is de verwachting dat een relatief groot aantal huisartsen de komende jaren met pensioen gaat. Daarnaast blijkt dat de jongere huisartsen in toenemende mate het beroep parttime uitoefenen. De HVRC, Huisartsopleiding Nederland en de SBOH zetten zich, via de “Taskforce capaciteitsuitbreiding Huisartsopleiding”, volop in om de uitbreiding van de opleiding te realiseren. Op korte termijn zullen wij voorstellen doen aan de hoofden, de opleiders, de HVRC en de SBOH. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

In dit nummer besteden we in het bijzonder aandacht aan de lancering van HAGPORT, de opvolger van het huidige administratiesysteem HAGsys gecombineerd met een Elektronisch portfolio. Na een jaar van overleggen en voorbereiden komt deze zomer de eerste testversie beschikbaar. Het bereiken van een belangrijke mijlpaal is daarmee in zicht. Verder leest u in deze nieuwsbrief meer over bijvoorbeeld de reünie voor afgestudeerde aios van Huisartsopleiding Utrecht, de opleidersconferentie van het AMC-UvA en de preconference voor opleiders tijdens de WONCA in Warschau.

Ik wens u veel leesplezier en een fijne zomer toe!

Jan Muurling
Directeur Huisartsopleiding Nederland

Naar boven