Nummer 7 - september 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Voorwoord

Huisartsen opleiden waar ze nodig zijn

Een nieuw opleidingsjaar is begonnen! Terwijl de medewerkers op de instituten en de opleiders aan de slag gaan met de nieuwe aios, buigen wij ons binnen de Taskforce Capaciteitsuitbreiding over het besluit van de minister de opleiding per 2012 uit te breiden naar 720 opleidingsplaatsen.

Het doel is de opleidingsplaatsen zo te verdelen dat huisartsen worden opgeleid op de plekken waar zij nodig zijn. Dit betekent dat we niet alleen rekening kunnen houden met de voorkeur van de aios voor een opleidingsgebied, maar dat we ook kijken naar de maatschappelijke behoefte. Bureau Berenschot is gevraagd een aanpak te ontwikkelen die de voorkeur van de aios en de wens en noodzaak tot spreiding van de opleidingscapaciteit met elkaar in evenwicht brengt.

De uitbreiding vraagt grote inspanningen van de opleidingsinstituten en de opleiders. Vanuit de Taskforce doen wij daarom een beroep op beide om de opleidingscapaciteit in lijn te brengen met de toekomstige behoefte aan huisartsen. De komende periode beraden wij ons met de SBOH op initiatieven die nodig zijn om de groei te realiseren. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In dit nummer leest u onder meer over de tweedaagse cursus chronische zorg voor aios, de in ontwikkeling zijnde cursus didactiek voor opleiders, de pre-conference voor opleiders in Warschau en de laatste APC werkconferentie.

Ik wens u veel leesplezier!

Jan Muurling
Directeur Huisartsopleiding Nederland

Naar boven