Nummer 8 - december 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Voorwoord

Welkom bij alweer de laatste nieuwsbrief van 2011.

Eerder dit jaar is besloten de jaarlijkse instroom in de huisartsopleiding te laten groeien naar 720 aios. Tegelijkertijd bleek dat er in een aantal delen van het land te weinig wordt opgeleid en spanningen optreden tussen de behoefte aan huisartsenzorg en de beschikbaarheid van huisartsen. In overleg met het Concilium voor de Huisartsopleiding, de SBOH en andere betrokkenen is besloten de initiatieven te nemen die leiden tot een betere spreiding van opleidingscapaciteit. Bureau Berenschot bereidt een advies voor,  dit wordt in januari gepresenteerd. Kort daarna zal een besluit worden genomen. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

In dit nummer besteden we aandacht aan de academisering van de huisartsopleiding. Hoogleraren, hoofden en opleiders hebben een reeks initiatieven voorbereid om het academische gehalte van de opleiding te verhogen. Onder meer door: integratie van de huisartsopleiding binnen de afdeling huisartsgeneeskunde, wetenschappelijke vorming van opleiders en de ontwikkeling van een R&D functie. Ook leest u meer over het project Aios op de Hap. Eerder kondigden we al aan dat we de mogelijkheden onderzochten om het project over te dragen aan de hoofden. Dit is nu definitief. Per 1 januari 2012 ligt de verantwoordelijkheid voor het opleiden op de posten volledig bij de hoofden en de opleiders.

Verder in dit nummer aandacht voor Piet Schoonheim. Op 1 november nam hij afscheid als Hoofd van de huisartsopleiding van de VU. In dit interview blikt Piet terug op zijn carrière. Ook kunt u lezen hoe de nieuwste cursus van Huisartsopleiding Nederland, de Tweedaagse Cursus Chronische Zorg, is verlopen en beoordeeld door de aios.

Ik wens u veel leesplezier toe en alvast een gezond 2012!

Jan Muurling
Directeur Huisartsopleiding Nederland

Naar boven