Nummer 9 - maart 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Voorwoord

Instemming advies Berenschot

De huisartsopleiding zit in een groeifase. De opleidingscapaciteit nam de afgelopen jaren toe van ca. 500 naar 720 plaatsen jaarlijks. Uit de aanmeldingen blijkt dat de voorkeur van aios voor een opleidingsplaats uitgaat naar Amsterdam en Utrecht. De noordelijke Randstad kan de noodzakelijke groei van de huisartsopleiding echter niet opvangen.

Verdere uitbreiding in de Randstad leidt tot verdringing van plaatsen voor coassistenten in deze regio. Een voor de huisartsgeneeskunde onwenselijke ontwikkeling. Daarnaast komt de grens van het aantal beschikbare stageplaatsen in zicht. Ook komen er sterke signalen van opvolgingsproblematiek uit het noorden, oosten en zuidwesten van Nederland. Dit zijn bovendien de regio’s waar de opleidingsplaatsen niet volledig benut worden.

Prof. Bolweg van Bureau Berenschot is daarom door de Taskforce Capaciteitsuitbreiding (HVRC, SBOH en Huisartsopleiding Nederland) gevraagd advies uit te brengen over: hoe de opleidingscapaciteit maximaal te benutten en de noodzakelijke spreiding van de opleidingsplaatsen te realiseren. Dit advies verscheen kortgeleden onder de titel “Vrije en gestuurde keuze, centrale allocatie voor het volledig benutten van de huisartsenopleidingscapaciteit.”

In dit adviesrapport staan voorstellen voor een landelijke toewijzing van de opleidingsplaatsen, waarbij rekening wordt gehouden met het beschikbare aantal plaatsen en de voorkeuren van de aios. Daar waar deze niet met elkaar in evenwicht zijn, vindt loting plaats. De hoofden van de instituten, de huisartsopleiders (LHOV) en het Concilium voor de Huisartsopleiding (LHV en NHG) en de SBOH stemden in met de adviezen uit het rapport.

De landelijke toewijzing van opleidingsplaatsen vereist ook een landelijke, gestandaardiseerde en professioneel uitgevoerde selectie. De opleidingsinstituten in Nijmegen en Utrecht werken aan een voorstel, dat binnen enkele maanden beschikbaar komt. Kort daarna zal een besluit worden genomen over de invoering van de gestandaardiseerde selectie.

Jan Muurling
Directeur Huisartsopleiding Nederland

Naar boven