Nummer 23 - december 2015
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Projecten

BESt Doctors

Sinds 2010 zijn Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES-eilanden) bijzondere gemeenten van Nederland. Dat betekent dat de Nederlandse kwaliteitseisen voor goede zorgverlening ook van toepassing zijn op deze eilanden. De huisartsenzorg wordt momenteel grotendeels geleverd door (basis)artsen die niet in Nederland zijn opgeleid en minder bekend zijn met recente ontwikkelingen binnen de Nederlandse huisartsenzorg. Daarom heeft het ministerie van VWS de Huisartsopleiding AMC-UvA verzocht hen een (verplicht) vierjarig scholingsprogramma aan te bieden.

Scholingsprogramma
Het scholingsprogramma ondersteunt de artsen om in 4 jaar de competenties te verwerven om huisartsenzorg (conform de Nederlandse kwaliteitsstandaard) te kunnen leveren, rekening houdend met lokale omstandigheden. Het scholingsprogramma is gericht op deskundigheidsbevordering op alle 7 gebieden uit het Competentieprofiel van de huisarts. Speerpunten zijn individuele ontwikkeling, programmatische zorg, kwaliteitsdenken en bezinning op praktijkaccreditering.

Voor iedere arts een buddy
Een belangrijk onderdeel van dit programma is het uitwisselen van kennis en praktijkervaring door middel van een buddysysteem. Hierbij is elke Antilliaanse arts gekoppeld aan een ervaren Nederlandse huisartsopleider die zal coachen, begeleiden en fungeren als rolmodel. Het programma start in april 2016. Voor meer informatie over dit project kun je terecht bij projectleider Gijs Baaten (g.g.baaten@amc.uva.nl)

Routebord

Naar boven