Nummer 23 - december 2015
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Projecten

WONCA

Van 22 tot 25 oktober vond in Istanbul de WONCA plaats. Kees van der Post, Marcel Reinders en Paul van de Vijver, werkzaam bij Huisartsopleiding Nederland, verzorgden de workshop “Prepairing Trainees and their Trainers For the GP care of the Future: working with “Entrustrable Professional Activities” in GP training”.

In de introductie werd de relatie gelegd met de CanMeds competenties en de vraag gesteld of zowel trainees als trainers na de opleiding de competenties voldoende beheersen. De deelnemers bespraken of de 10 thema’s van de huisartsopleiding herkenbaar zijn. Niet alles blijkt herkenbaar, zoals acute zorg en zorg voor kinderen. In sommige landen behoren deze niet tot het domein van de huisarts, maar worden ze anders georganiseerd. Als additionele thema’s werden obstetrische zorg, kleine chirurgie, sociale en verzekeringszaken en quartenary prevention; d.w.z. schadelijke effecten van preventie, overdiagnostiek en overbehandeling gesuggereerd.

EPA’s
Ook werd ingezoomd op het niveau van de EPA’s, door ons KBA’s (Kenmerkende Beroepsactiviteiten) genoemd. De eisen waaraan een EPA moet voldoen kwamen aan de orde en enkele voorbeelden werden getoond. De deelnemers werd gevraagd zelf enkele EPA’s te formuleren en tot slot volgde er een discussie over het nut van EPA’s. Hieruit werd geconcludeerd dat EPA’s kunnen helpen bij  selfassessment, het vragen van feedback en het vormgeven van de verdere professionele ontwikkeling van trainees. Ze vormen ook de basis voor het doen van een uitspraak of een bepaalde EPA aan de trainee kan worden toevertrouwd.

De internationale samenstelling van de deelnemers zorgde voor een levendige discussie.

Epa

 

Naar boven